Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Privacy statement

Yamaha 650 Twin Klub Nederland, nader te noemen YTKN.

Privacy statement

De YTKN verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de YTKN.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt YTKN persoonsgegevens?
De YTKN verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Leden, donateurs, gezinsleden, adverteerders en sponsors.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop gegevens worden verwerkt.
De ledenadministratie is uitvoerend in deze.

Waarvoor verwerkt YTKN persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de YTKN of een zakelijke relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid of een zakelijke relatie met je aangaan.
Als je eenmaal lid of een relatie van de YTKN bent, dan willen we je zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken de naam, adresgegevens en e-mailgegevens van onze leden, donateurs of gezinsleden voor de navolgende zaken:

  • NAW: voor het toezenden van ons klubblad of een brief
  • Lidnummer en NAW: de onderdelenbank voor het opmaken van een factuur bij aankopen
  • E-mailadres: het toezenden van een Nieuwsbrief of mail
  • Jouw gegevens worden intern gedeeld met de bestuursleden, de ledenadministratie en webmaster. Zij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor analyses of om je bijvoorbeeld te benaderen i.v.m. deelname aan een cursus
  • Bankgegevens (mits je toestemming hebt gegeven voor automatische incasso): voor het innen van contributie
  • Gegevens over je interesse en beroep worden gebruikt om na te gaan of je een functie binnen de YTKN zou kunnen uitoefenen.

Indien je niet wenst dat een of meerdere gegevens door de YTKN gebruikt wordt, kun je dit schriftelijk kenbaar maken bij de Ledenadministratie.(ledenadministratie@xs650.nl)

Verwerkt YTKN ook andere gegevens?
YTKN verwerkt ook de gegevens van jouw Yamaha XS650 of Yamaha TX650.Deze gegevens worden niet met het bestuur gedeeld. Zij kunnen worden gebruikt voor eventuele statistieken, het opbouwen van de historie van de motorfiets en om bij de verkoop van onderdelen te adviseren over geschiktheid van onderdelen.

Hoe gaat YTKN met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
De ledenadministratie heeft directe toegang tot jouw gegevens en kan deze wijzigen. Bestuursleden kunnen, na ontvangst van een schriftelijk verzoek (e-mail) bij de ledenadministratie, een kopie van jouw gegevens ontvangen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen YTKN.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bijvoorbeeld in het geval van deelname aan een cursus, evenement of uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Uitwisseling van persoonsgegevens aan leden.
De YTKN verstrekt geen persoonsgegevens van jou aan andere leden van de YTKN.
Indien een verzoek ingediend wordt zal de Ledenadministratie of iemand van het bestuur contact met jouw opnemen en jou op de hoogte brengen van het verzoek. Je ontvangt dan de contactgegevens van de contactzoekende. Eventuele verdere actie richting contactzoekende is geheel ter beoordeling van jou.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen.
De YTKN wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen zonder dat je van dat voornemen in kennis bent gesteld en je daar goedkeuring voor hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden gedurende de periode dat je actief lid bent, en na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard. De gegevens van ex-leden kunnen worden gebruikt om hen te attenderen op een reünie of jubileum. (Na opzegging lidmaatschap worden alle bankgegevens direct verwijderd)

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de YTKN gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens YTKN van mij verwerkt?
Nee, de gegevens zijn niet direct in te zien. Dat kan enkel na het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ledenadministratie.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de YTKN kun je terecht bij de Ledenadministratie of leden van het bestuur. De gegevens van de Ledenadministratie en de leden van het bestuur zijn op de website van YTKN terug te vinden. www.xs650.nl. Wanneer je vragen en/of klachten niet naar je tevredenheid zijn behandeld kun je dit melden bij de autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
YTKN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de YTKN te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.xs650.nl .

 

versie 15-01-2019

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WhatsApp groepen

whatsapp groepen

Heiden Tuning Amersfoort

 

Jouw online Motorgear shop ✓ Dezelfde dag verzonden ✓ Laagste prijs gegarandeerd ✓ Goede service.