Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

resultaat commissie toekomst klub

Extra ALV 6 oktober 2018

Geachte leden,

Tijdens de ALV van 14 april 2018 is een commissie samengesteld die gevraagd is te bekijken hoe de financiële situatie van de Yamaha 650 Twin Klub Nederland verbeterd kan worden.
Zie de notulen van de ALV van 14 april 2018.

Aanbevelingen Commissie
Op 22 september heeft er een overleg plaats gevonden tussen het bestuur en de commissie.
De commissie heeft haar aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur en alle aanbevelingen zijn goedgekeurd door het bestuur.
Je treft de aanbevelingen hieronder aan.

ALV 6 oktober
Tijdens de komende ALV van 6 oktober 2018 zullen de aanbevelingen gepresenteerd worden aan de leden en waar nodig zal hierover gestemd worden.
Indien enkele of meerdere voorstellen overgenomen worden, zal ook een uitvraag gedaan worden voor vrijwilligers die zich bezig gaan houden met het onderzoeken, uitwerken of implementeren hiervan.
Het verzoek aan jou is alvast na te denken over de onderwerpen hier vermeld en of je een bijdrage zou willen leveren.

Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur

 

Aanbevelingen

Hierbij tref je een aantal onderdelen aan die de commissie heeft geïdentificeerd als mogelijke bronnen van besparing, inkomsten of het vergroten van inzicht in de financiële situatie van de klub.

1. Financieel inzicht:

Bestuur
• Jaarlijks wordt een financiële langetermijnplanning opgesteld. Deze planning kijkt minimaal 5 jaar vooruit.
• Voor iedere betaling die niet jaarlijks geschiedt, maar waar wel voor gespaard moet worden, moet een reserve of voorziening opgenomen worden
• In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen opbouw van reserves (jaarlijks) en afbouw hiervan (betalingen)
• Het saldo van de reserves is steeds te herleiden tot het banksaldo, eventueel na correctie van overlopende posten

2. Marketing:

a. Communicatie-commissie
Opzetten van een tijdelijke communicatiecommissie om een start te maken met:
• Het plaatsen van een banner op XS-gerelateerde websites in ruil voor een banner op onze website, dit om naamsbekendheid te vergroten en daarmee nieuwe leden werven.
• Inhoud van promotiemateriaal nalopen op juistheid en compleetheid, de nadruk leggen op onderdelen, cursussen, treffens, enz
• Een informatiepakket samenstellen in een Klub envelop met daarin een flyer, een exemplaar van 653 en een kopie van het artikel BigTwin dat bij motorzaken en beurzen afgegeven kan worden
• Folders afleveren bij custombouwers
• Persberichten plaatsen in motorbladen en op motorfora
• Advertenties plaatsen op marktplaats en speurders
• Oude klubbladen aanbieden op marktplaats en speurders die linken naar de klub
• Exitgesprek houden met opzeggende leden

3. Inkomsten vergroten:

a. Bestuur
• Lidmaatschap overdragen bij verkoop
• Digitaal betalen invoeren
• Automatische incasso bij lidmaatschap
• Verhogen van de contributie
• Marge giftshop-artikelen en onderdelen verhogen

b. Beurscommissie
• Crowdfunding starten voor het meedoen aan beurzen
• Toegangskaarten voor beurzen doorverkopen met opslag aan leden

c. Blok Techniek
• Vrijwillige bijdrage voor onderhoudszaterdag op de 3e zaterdag van de maand in combinatie met de verkoop nieuwe onderdelen
• Vrijwillige bijdrage voor cursussen
• Verkoop dependance van Heiden Tuning van nieuwe motoronderdelen tegen een commissie
• Verkoop van giftshopartikelen en onderdelen via marktplaats/speurders

4. Uitgaven beperken:

a. Redactie 653:
• Een representatief onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid en het effect van het digitaliseren van het klubblad
• Omvang van het klubblad beperken

b. Beurscomissie
• Motorbeursdeelname voorwaardelijk maken aan het verkrijgen van funding
• Ereleden vragen een bijdrage te leveren
• Minder m2 op de Motorbeurs

c. Bestuur
• Onderhandelen over verlaging van de huur van het gebouw
• Onderhandelen over verlaging van het recht van overpad
• Uitgaven boven 500 euro (cumulatief op jaarbasis) die niet begroot zijn, moeten goedgekeurd worden door de ledenvergadering
• Verzekeringen herzien

d. Blok techniek
• De ingang van de onderdelenbank verplaatsen om de kosten voor het recht van overpad te ontwijken
• Een andere, goedkopere ruimte zoeken voor de onderdelenbank
• Verhuren van het clubgebouw
• De voorraad van de onderdelenbank waarderen in relatie tot de hoogte van de verzekeringspremie
• Kosten lidmaatschap afhankelijk maken van afgenomen diensten

Download dit document als PDF om te printen klik hier

Agenda

Voor je motorfiets kijk eens op www.auto-onderdelen24.nl

Het bezit van een motorfiets is gemakkelijker met autodoc.nl

Bezoek www.besteonderdelen.nl voor motorbanden