Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

dagelijks bestuur Ledenadministratie Blok Techniek Blok Communicatie Blok Evenementen Organigram Yamaha XS650 Klub

Het bestuur van de Yamaha 650 Twin Klub bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur

Voorzitter Berry Zweers
Secretaris Ab Steens
Penningmeester Jan-Theo Varkevisser
     
COMMISSIES CONTACTPERSONEN Verantwoordelijk voor:
Evenementen Mirjam van Someren Evenementen, giftshop, beurzen
Techniek Antoni van Ginneken Onderdelenbank, sleutelcursussen, workshops 
Communicatie Berry Zweers Klubblad 653, website 
Ledenadministratie  Maurice Bonné Ledenadministratie

 

Zoals jullie zien heeft het bestuur voor ieder Blok/ commissie een contactpersoon. Als je ideeën, suggesties of vragen hebt over het bestuur, de Blokken of je wilt meer weten over activiteiten neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. We zullen je graag meer informatie geven.

Het is voor het bestuur zeer belangrijk te weten wat er onder de leden leeft wat betreft onze vereniging. Wij kunnen met feedback de bestuurswijze aanpassen. Kortom laat eens wat van je horen. Wij zitten er voor jullie, maar jullie vormen de Klub.

vrijwilligers

vrijwilligers

Agenda