Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Hand en span diensten

Veel klusjes zijn eenmalig, en zijn zeer gevarieerd. Heb je zin en tijd om je voor de klub verdienstelijk te maken, dan ben je van harte welkom.

Voorbeeld van klusjes die wel eens moeten gebeuren

  • Voorjaarsschoonmaak klubhuis
  • Magazijn voorraad tellen
  • Raam plaatsen klubgebouw
  • Vergroten opslagruimte Evenementen
  • Brengen van aanhanger naar evenementen

Wil je een keertje helpen meld je aan bij 

Vacatures

 Vacature hoofd Blok Techniek 

Jacco van den Berg heeft aangegeven om na 2 jaar hoofd Blok Techniek te zijn geweest, vanaf de Algemene Ledenvergadering (april 2018) de functie van Hoofd Evenementen in te willen vullen.

Blok Techniek telt binnen onze vereniging de meeste vrijwilligers, 25 mannen en vrouwen, die tezamen de technische cursussen en de onderdelenbank (magazijn) bestieren. Zij zorgen voor de kennisoverdracht en voor het beheer van nieuwe en gebruikte onderdelen voor onze XS’en.

Cursussen 
Onze klub heeft een 13 tal kant en klare cursussen op de plank liggen, waarvan we ieder jaar bepalen welke 9 we het komend jaar gaan draaien. Aan een cursus kunnen maximaal 12 cursisten deel deelnemen, en voor dit aantal zijn 3 docenten noodzakelijk. 
Het hoofd blok Techniek coördineert de bezetting van de docenten en onderhoud de contacten met de aangemelde cursisten. Er wordt niet van je verwacht om ook als docent mee te draaien, maar het mag natuurlijk wel als je dat leuk vindt.

Onderdelenbank
De onderdelenbank is iedere 1e zaterdagmiddag van de maand geopend. Gemiddeld is er dan een bezetting van 4 personen aanwezig om alles in goede banen te leiden. Uiteraard mag je meedraaien met de andere vrijwilligers, maar het hoeft niet persé.

Opendag 
Het hoofd blok Techniek ontvangt ‘s ochtends de cursisten, verzorgd het openingswoordje bij de cursus en reikt op het eind de certificaten uit. 
’s Middags ontvang je de bezoekers van de opendag en sta je open voor een woordje onder het genot van een bakje koffie (of thee).

Je bent op de opendag en daarbuiten het aanspreekpunt van de klub als het gaat om vragen over de techniek, cursussen en de onderdelen. Er wordt uiteraard niet van je verwacht dat je alle vragen zelf beantwoordt, je hebt tenslotte een team van 25 mannen en vrouwen achter je staan die dit prima af kunnen handelen.

Wat doet het hoofd blok Techniek nog meer?

• 2x per jaar (mei en oktober) wordt er een vergadering met de 25 vrijwilligers belegd. Jij stelt de agenda op adv de input van je achterban en informeert alle betrokkenen. Tijdens de vergadering van oktober prik je samen met je collega’s de cursussen voor het volgende jaar, spreekt de bezetting door en legt deze vast.
• Het hoofd Blok Techniek maakt samen met het Dagelijks Bestuur en de overige hoofden deel uit van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur komt 2 – 3 x per jaar samen om te vergaderen.

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw die het leuk lijkt om een leidende en/of coördinerende rol te vervullen binnen onze klub. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met:

Berry Zweers​​,​ voorzitter​​​ 
Jacco van den Berg​​, hoofd Blok Techniek​ ​ 

 Medewerker redactie 653

Functieomschrijving:

De redactie is op zoek naar een redactiemedewerker. Dit houdt in dat je meedenkt over de inhoud en vormgeving van de 653 en schrijft over klubevenementen /-activiteiten en over allerlei zaken die op een of andere manier de Yamaha 650 twin en/of de Klub raken.
Er zijn vier Algemene Redactievergaderingen per jaar op een centraal punt in Nederland.

Contactpersoon: Vincent Sterk, hoofdredacteur 

 Medewerker Giftshop

De giftshop is op zoek naar iemand die bereid is om in een pool van 5 personen mee te draaien met de bezetting van de Giftshop op de opendagen. Daarnaast verzorg je de koffie en andere versnaperingen op de opendagen.
Je draait 1of 2x per jaar een dienst.

Contactpersoon: Gerd Schuur, hoofd Giftshop 

 Hoofd Blok Communicatie

Onder dit Blok vallen de Giftshop, de website, het klubblad (de 653) en de Nieuwsbrief.
De communicatie met de leden is super belangrijk, en de kunst is op het juiste moment de juiste info te communiceren.
Je houdt het algehele overzicht van alle activiteiten welke binnen de klub plaatsvinden en stuurt op het juiste moment de verschillende mensen aan om kopij aan te leveren en/of te versturen naar de leden.
De inhoud en het versturen van de Nieuwsbrief in samenspraak met de redactie van de 653 en de webmasters heeft voor jou een hoge prioriteit.
Je bent tevens verantwoordelijk voor het budget en de bezetting. Je maakt deel uit van het algemeen bestuur en vergadert 2 á 3x per jaar met het voltallige bestuur op een centrale locatie in Nederland.

Contactpersoon: Berry Zweers, voorzitter 

vrijwilligers

Waarom deze klub?

Agenda