Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

In het algemeen geldt: Voldoende Financiën + Vrijwilligers = Bestaansrecht van club!

Financiën hebben we voldoende echter vrijwilligers NIET!

Het bestaansrecht van onze klub eindigt als we na de ALV van 2 oktober geen nieuw bestuur hebben.

Want het interim bestuur stopt ermee, onze opdracht is uitgevoerd.

En we blijven mank lopen als de andere functies open blijven.

Voorkom dit, DOE WAT en meld je aan bij bestuur@xs650.nl voor een vacature.

Lees meer over de inhoud van de diverse functies .....

 

 1. Voorzitter:
  Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en delegeert. Leidt de bestuur- en ALV vergaderingen en is regelmatig deelnemer aan evenementen. Vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.
  Competities: coördinator, teamleider, visionair, verbindt, stimuleert, delegeert, analytisch, communicatief.
 2. Secretaris:
  Voert de correspondentie van de vereniging, organiseert en notuleert de bestuur en ledenvergaderingen. Beheert het archief, sleutellijst en neemt functie van Ledenadministrateur waar bij calamiteiten. Handelt volgens de AVG en is regelmatig deelnemer aan evenementen.
  Competenties: betrouwbaar, integer, accuraat in woord en geschrift, structurerend.
 3. Bestuurslid algemeen:
  Opereert onafhankelijk, heeft ervaring in besturen en analyseert. Bewaakt het beleid, is alert op loyaliteit en is regelmatig deelnemer aan evenementen.
  Competenties: coördinator, visionair, analytisch, communicatief.
 4. Ledenadministrateur:
  Verwerkt aan- en afmeldingen, klachten en vragen van leden. Regelt inning van contributies in samenwerking met financiën. Handelt volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.
  Competenties: betrouwbaar, integer, accuraat, communicatief.
 5. Hoofd Blok Communicatie:
  Eindverantwoordelijk voor de groepen Redactie (Klub-blad), Website en Media, Nieuwsbrief, IT-Beheer. Stimuleert en ontwikkelt activiteiten volgens het afgesproken beleid. Motiveert de groep coördinatoren/vertegenwoordigers in hun gedelegeerde taken en corrigeert waar nodig. Evalueert en rapporteert periodiek zowel intern als naar bestuur. Draagt financiële verantwoordelijkheid voor het hele Blok. Zorgt voor zowel de interne als externe Klub-communicatie, PR en maakt gebruikt van de moderne communicatiemiddelen -media en -technieken.
  Competenties: communicatief, coördinator, teamleider, stimulator, delegeert, media, IT-affiniteit.
 6. Redacteur, Redactielid:
  Brengt verslag uit of schrijft een artikel over gebeurtenissen, evenementen of/en technische aspecten. Onderneemt actie en moedigt leden aan tot het indienen van kopij en beeld.
  Competenties: communicatief, accuraat en vlot in woord en geschrift, nieuwsgierig.
 7. Projectdeelnemers, -leiders:
  Werkt actief mee aan of neemt leiding in concretisering van beleidsplan acties of andere projecten zoals aangegeven op de laatste ALV. Dit gedurende de looptijd van de actie.
  Competenties: Inspirator, coördinator, teamspeler.

Een nieuwe functie vraagt om begeleiding tijdens de inwerkperiode, hiervoor wordt gezorgd door deze te koppelen aan een ervaren persoon.

Voor meer details neem contact op met bestuur@xs650.nl

Dus, mocht je iemand kennen, of jezelf geschikt vinden voor een bovenstaande functie, ga een gesprek aan en bij succes staat er een presentje te wachten!

Agenda

WhatsApp groepen

whatsapp groepen

Heiden Tuning Amersfoort

 

Jouw online Motorgear shop ✓ Dezelfde dag verzonden ✓ Laagste prijs gegarandeerd ✓ Goede service.